يك سال ثانيه


حسن فرامرزى

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
درباره :
پروفایل
ایمیل مدیر وبلاگ
صفحه خانگی شود

مطالب اخیر
یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

کلمات کلیدی
 
نویسندگان وبلاگآرشیو وبلاگ
آبان ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
بهمن ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳


صفحات وبلاگ

لینک دوستان
  قالب وبلاگ
اخبار ايران
اخبار ict
تفريحات اينترنتي
تالارهاي گفتگو
طراحی وب سایت

فید وبلاگ
  Feed  لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

   

 

احتمال يک هزارم، زائوی پيله و پروانه

تاکسی اول:

خوبی درخت به اينکه مجبور نيس طول و پهنای سبیل اين مرتيکه خر، آقا محمد خان قاجار رو حفظ کنه.

تاکسی دوم:

تو که مجبور نيستی کله صب به اين حضور غياب احمقانه تن بدی. اين کارت لعنتی آخه چقدر توی اين شيار بدمصب.... ( صدای آه کشيدن ) يعنی می شه اين خيابون امروز به ته نرسه؟

تاکسی سوم:

چقدر محکم وايستاده اين درخت... کافيه يه روز، فقط یه روز از پله های دادسرا و کلانتری و چک برگشتی و کوفت و ....

تاکسی چهارم:

توی دل همه آدما، عاشق که می شن یه پروانه اس. اما از هزار تا شاید یکی شون بمونه. آدما وقتی خیانت می کنن پروانه هاشون می شن کرم. چه فرق می کنه حالا به خودت به زنت به شوهرت یا به همین تیک تاک ها به ثانیه هات. اما درخت فکر نکنم يه چيزی خيانت کنه، شاید هم نمی تونه.


اون روز داشتی پیاده از جلوی اون درخت رد می شدی. ما سرنشينان چهار تا تاکسی حواسمون به تو بود. توی چشای تو يه پروانه داشت از پيله اش بيرون می يومد. توی دل خودمون گفتيم شايد اين يکی ....

اما از اون یه تيکه جا که دور شديم هر کی رفت سراغ تصوير خودش. از سبيل آقا محمد خان قاجار تا کرم هايی که توی تنمون می لوليد.
...