يك سال ثانيه


حسن فرامرزى

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
درباره :
پروفایل
ایمیل مدیر وبلاگ
صفحه خانگی شود

مطالب اخیر
یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

کلمات کلیدی
 
نویسندگان وبلاگآرشیو وبلاگ
آبان ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
بهمن ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳


صفحات وبلاگ

لینک دوستان
  قالب وبلاگ
اخبار ايران
اخبار ict
تفريحات اينترنتي
تالارهاي گفتگو
طراحی وب سایت

فید وبلاگ
  Feed  لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

   

 

فيروزخان

از وقتی ويدئو رو جمع کرديم آقامون بند کرده به فيروز خان و تا نصف شب می شينه و چت می کنه. بعد هم که ما خوابيديم می ره سايت های بدبد. ديشب يواشکی اومدم که از کارش سر در بيارم، ديدم بله آقا بدجوری داره توی دل و روده سايت ها می چرخه.

گفتم: استاد با اين فيروزخان نرو تو اين سايت ها. اين همه فايل ها و آدرس ها رو نگه می داره.

گفت: خيالت راحت باشه همه رو پاک می کنم.

گفتم: اختلاف می افته توی خونه، خوبيت نداره.

گفت: می خوام بترکونم.

گفتم: چی چی رو می خوای بترکونی.

گفت: به بر و بچ قول دادم.

گفتم: اين حرفا رو از کجا ياد گرفتی.

گفت: بزن به چاک سيرابی.

گفتم: اين جور که بوش می ياد بايد اينم جمع کنم.

همين طور که آدامسش رو می جويد گفت: تو خيلی خيلی که زبل باشی خودتو جمع می کنی.

گفتم: احترام خودتو نگه دار.

يه نگاهی بهم کرد و يه علامت سوال، پرينت گرفت و برچسبش رو کند و گفت بيا جلو. رفتم جلو و کوبيدش رو پيشونيم و گفت: کتفت افتاد يا باس آب ميوه ات کنم.

بعد هم نوشت ASL و كوبيد رو ENTER .

مرسی از پيمان هوشمندزاده، بخاطر اين قصه قشنگ.

 

...