چشم هایت را سیل برد

نیل به زانوهایم نمی رسد

اما در یک فنجان غرق می شوم

مثل تو که در چشم های کوچکم

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید