خواهش

 

پلک، پنجره بیداری است

پنجره خواب

و خواهش ها دانه می خورند پشت پنجره.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید