عمر مگسی و این همه دعوت به آموزش رفتارهای شب ازدواج

بی اغراق هر روز حداقل به اندازه انگشتان دو دست، ایمیل  درباره آموزش رفتارهای شب ازدواج دستم می رسد. با خودم حساب کرده ام که اگر همه شب های زندگی من، شب ازدواج باشد و  در این عالم بی کرانه هیچ کاری جز آموزش رفتارهای شب ازدواج نداشته باشم  باز این عمر  مگسی ما کفاف این همه دعوت مکرر و اصرار عجیب روزانه به آموزش رفتارهای شب ازدواج را نمی دهد و حتما باید ناخنک درست و حسابی به عمر نوح زد، گرچه می دانم بیچاره نوح هم  همه شب و روزهایش را در آرزوهای بی حد و حصرش ضرب کند باز در برابر این حرمسرای خوش اشتها کم می آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید