بیداری

 

چه خواب سنگینی

چه وهم عجیبی

چقدر باید صبور باشی

که بیدار شوی از زندگی

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید