بارانانه لا ييأس من روح ا ... الا القوم الکافرين

 

 

باور می کنی؟

از پشت غريزه اش بيرون آمد و باران شد؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید
نگار

فراز جان من افتخار می کنم که با تو تویی که قلمت حرف نداره دوستم.باران بارانی که ما زیر چتر ازش فرار میکنیم یک واقعیت است.ما همیشه از واقعیت فرار میکنیم.

لی لا - آبی آسمانی

آيه ها بزرگند! مراقب باشيد...