تصعید

 

هیچ یعنی آن جا که همه پوست ها کنار می رود

و هوا یعنی کاروانسرای هیچ

صدای زنگوله های سکوت

وقتی بخار فنجان چای

شادمانه ترانه نیستی می خواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید