ابی و استکبر و کان من الکافرين

 

ابريشم از دهانت بيرون نخواهد آمد

حالا هی شليک کن به کرم های شب تاب.

/ 1 نظر / 3 بازدید
عکس ماه

مثل هميشه .......... ز ی ب ا