خود، بی خود

 

بی خود به این در و آن در نزنید. مجبوریم با این خود لعنتی کنار بیاییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
بهار

یک روز توی دفتر خاطرات روزانم نوشتم: خدا میتوانست من را یک شیء بیحاصل بیافریند،یک حیوان بیحاصل یا یک گیاه... اما من را انسانی بیحاصل آفرید. خب باز جای شکرش باقیست وبعد هی باخودم تکرار کردم انسان بیخودو بی حاصل... انسان بیخود.. بیخود.. خود !؟[سوال]