هميشه بايد

sاز اول شروع کرد

 

 

خبرگزاری « تحويل نيوز » گفتگويی با حسن فرامرزی٬ سهامدار پپسی٬ کارت پستال ٬ تحليلگر مسايل سياسی و عضو کانون کارشناسان بدون مرز در خصوص انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران انجام داده است که در ادامه می خوانيد.

ـ بدون اطوارهای معمول روشنفکرانه بفرماييد چرا احمدی نژاد رئيس جمهور ايران شد.

ـ من سوالی از شما دارم. ۸ سال پيش مردم ايران چرا به خاتمی رای دادند.آيا از انديشه ها و برنامه های خاتمی اطلاعی داشتند. مثلا می دانستند جامعه مدنی چيست. بگذريم که خود آقای خاتمی هم دقيقا نمی دانستند جامعه مدنی چيست. دستاورد غرب است يا همان مدينه النبی خودمان است؟! مردم چيزی از این قلمبه گويی ها نمی فهميدند. اما چرا به خاتمی رای دادند. دو دليل داشت. يکی نه بزرگ به کاندايدای حاکميت و ديگری خوش تیپی خاتمی.

ـ خب اگر اينگونه باشد آقای احمدی نژاد که خيلی ...

ـ بايد اعتراف کنم اپيستمولوژيک مردم ...

ـ لطفا بدون اطوارهای معمول روشنفکرانه!

ـ عرض کنم  زيباشناسی مردم دچار اعوجاج وحشتناکی شده. مردم احمدی نژاد را خوش تیپ می بينند. احتمالا روز پنجشنبه قبل از رای گيری با پتک روی مخ ۱۷ ميليون ايرانی آيين نامه اصلاحی صادر شده. 

ـ ديروز روزنامه ايران به نقل از آقای خاتمی نوشته بود٬ متاسفانه تخلفاتی در اين دوره از انتخابات روی داده است. با توجه به اين که وزارت کشور آقای خاتمی٬ مسوول برگزاری انتخابات بود اين سوال ساده پيش می آيد که اصولا آقای خاتمی و زيرمجموعه وی بويژه اصلاح طلبان چه تفاوتی با چغندر  دارند که اجازه داده اند در مهمترين رويداد سرنوشت ساز کشور٬ تخلف صورت گيرد.

ـ شما زيردريايی زندگی می کنيد؟

ـ چرا؟

ـ  به خاطر اينکه زمانی ما بايد شگفت زده شويم که آقای خاتمی٬ عکس اين رفتار را داشته باشند. ايشان يک زمانی اعتراض داشتند که تدارکاتچی رياست جمهوری شده اند٬ بعد پذيرفتند و احتمالا در زمان باقيمانده به آبدارچی بودنشان معترض باشند٬ بعد هم طبق معمول بپذيرند.

ـ برگرديم به سوال. چرا احمدی نژاد؟!

ـ واهمه بزرگی که بين مردم وجود دارد ترس ار بازگشت به دوران بربريت پيش از کشف آتش٬ استقرار نظام غارنشينی و باکومبايی است. مردم پيش از انتخاب آقای احمدی نژاد در sms هايی که رد و بدل می کردند به وضوح اشاره می کردند به مردانه ـ زنانه کردن ايران. شايد شتابزدگی و دستپاچگی چهره موجهی مثل محمود دولت آبادی در حمايت از هاشمی را فقط و فقط در ذل اين برهان بتوان توجيه کرد. اهالی فرهنگ باور کرده اند که مثلا وزارت ارشاد آقای احمدی نژاد فقط اجازه چاپ کشکول نامه شيخ پشم الدين اصفهانی و در حوزه رمان معاصر٬ داستان راستان استاد مطهری (البته با اصلاحات و حذف موارد منافی عفت ) را خواهد داد.

خب اينگونه است که قضيه کمی کاريکاتوريزه می شود به قول مولای قونيه: از قضا سرکنگبين صفرا فزود. يعنی آش آنقدر شور می شود که از حيز انتفاع می افتد.

ـ يعنی دليل انتخاب آقای احمدی نژاد همين بود؟

ـ مسلما که نه!  شايد مهمترين دليل انتخاب آقای احمدی نژاد بويژه در شهرستان ها  و روستاهای کوچک جا انداختن اين مفهوم کليدی توسط طرفداران ايشان در بين مردم بود که احمدی نژاد٬ نسخه جديد رجايی است.

ـ مثل ويندوز که بعد از xp ٬ لينوکس را به بازار داد.

ـ لطفا بحث را به مضحکه نکشانيد.

ـ ببخشيد. من صرفا به خاطر اينکه احساس کردم بحث خيلی خشک شده و احتمالا دل عطايی ( همين جا پرانتز را غنيمت می شمارم و خدمت دوست بزرگوار٬ عطايی عزيز سلام عرض می کنم ) عکس ماه و ساير دوستان را بزند ...

ـ مردم از تئوری خسته شده اند. اين بی گمان يک واقعيت است. من خودم وقتی اسم اصلاح طلبان را می شنوم بالا می آورم.

ـ مثلا محمدرضا خاتمی.

- بواااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ( در اينجا گفتگو به خاطر بالا آوردن مصاحبه شونده به مدت ۲۰ دقيقه تعطيل می شود )

ادامه مصاحبه

ـ  واقعا چقدر مردم را می توان با تقابل بين دين و آزادی٬ هرمنوتيک٬ اينکه آزادی و عدالت در طول هم هستند يا عرض هم يا ارتفاع هم و ساير مباحث کنفسيوسی و فلسفی سرگرم کرد؟ به نظر من٬ مردم به معين رای ندادند به خاطر اينکه از خاتمی خسته شده بودند. به هاشمی رای ندادند به خاطر اينکه او را يک سرمايه دار متصل به بيت المال می دانند که حتا در کره ماه هم برای خودش قصر ساخته.

به قاليباف رای ندادند به خاطر اينکه اين ملت٬ رضاخان نمی خواهد حتا اگر اين رضاخان بلد باشد حرف های پلورال بزند و به جای پوتين٬ کفش شيک ايتاليايی و به جای يونيفرم نظامی٬ کت شلوار سفيد هاکوپيان ...

ـ شما مطمئن هستيد که ايشان از هاکوپيان خريد کرده بودند.

ـ لطفا بحث را به مضحکه نکشانيد.

ـ ببخشيد صرفا به خاطر اينکه احساس کردم بحث خيلی خشک شده و احتمالا عطايی ...

ـ کروبی هم که به نظرم با جوک ۵۰ هزار تومانی اش خيلی بيشتر از قواره هايش رای آورد.

ـ شما بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد٬ همچنان تحليلگر مسايل سياسی خواهيد ماند؟

ـ رايزنی هايی با چند کوه صورت گرفته که در صورت موفقيت به گوسفندان اين مملکت خدمت کنيم.

ـ چوپان؟

ـ بله! هميشه بايد از اول شروع کرد.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سميه

متن شما رو خونديم متد جديد شما رو پسنديديم