سحر سامری

 

تلویزیون مثل یک صافی

بوی تعفن مرده را می گیرد.

آسوده دست می بری به پیاله پسته

عسل را می ریزی در فنجان چای

و از نزدیک ترین فاصله

گورهای دسته جمعی بوسنی را نگاه می کنی

کشتارهای رواندا

و کودک سیاه پوستی که نیم تنه اش تجزیه شده

اما با آن چشم های باز

انگار هنوز آویزان زندگی است.

 

 

* دیشب شبکه چهار مستندی از زندگی و آثار جیمز نچوی عکاس مشهور جنگ را نشان می داد، من و همسرم در محاصره پیاله های خرما و پسته و عسل این مستند را نگاه می کردیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید