به این فکر می کنم که قیافه آدم ها اغلب چقدر ابلهانه می شود وقتی از خودشان دفاع می کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید