حرف حسابتان را بزنید

 

گندتان بزند که سوزن همه تان در زن و مرد بودنتان گیر کرده است. از این برج های کذایی پایین بیایید  و حرف حسابتان را بزنید. 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید