داروی تلخ داوری نکردن

 

گاهی وقت ها بد نیست داوری نکردن را مثل یک داروی تلخ بخوری و تاب بیاوری تا کمی حالت خوب شود.

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
بهار

اتفاقا همین داوری نکردن بیشتروقتها درمان تمام دردها ایست که به قول هدایت مثل خوره روح آدم را میخورند.مثل آب روی آتش است(بعضی وقتها).