يه قديس با دوست دخترش

جشنواره فيلم داره تموم می شه و هنوز کار خوب خوب نديدم، کاری که آدم رو به وجد بياره، نيست. دو تا کار تقريبا خوب بوده، کافه ترانزيت که کامبوزيا پرتوی ساخته و خيلی دور، خيلی نزديک که کار رضا مير کريميه.

به نظرم اگه ميرکريمی يه کم دقت می کرد و در خرج احساسات مذهبی اش کمی خويشتنداری رو چاشنی فيلمش می کرد، خيلی دور، خيلی نزديک می تونست يه شاهکار باشه. فيلم زمانی ضربه می خوره که کريمی بيش از حد روی سمبل های مذهبی تکيه ميکنه. يعنی وافعا يه تسبيح که روش نوشته يا محول الحول و الاحوال چقدروزن داره که بايد توی فيلم  نقش هادی و راهبر رو بازی کنه؟ بعدش هم دوشقه و دو تکه کردن آدمها در فيلم و آسمانی کردن سامان پسر دکتر عالم  و زمينی کردن خود دکتر که توی دالان های تن خودش مونده و سر پيری هنوز دوست داره با منشی مطبش لاس بزنه، چقدر عاقلانه است؟

چرا مير کريمی تا آخر فيلم چهره سامان رو نشون نمی ده؟ سامان يه قديسه که با دوست دخترش رفته توی دل کوير که ستاره ها رو رصد کنه؟ سامان، دل و روده نداره؟ يا نه مثل ويکنت دو شقه شده فقط حامل نيمه خيره ، درست برعکس پدرش دکتر عالم که توی منجلاب تن خودش داره دست و پا می زنه.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید