خدا جهان را با پنجره هایش آفریده است

عمر یک فیلترشکن از عمر یک حشره هم کوتاه تر شده  است.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید