ذهنشویی

ذهنم مثل سینک ظرفشویی گرفته است

حالم بد می شود از لزجی واژه ها زیر انگشتانم

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید