عزلت

 

من و کلمه انتهای کوچه نشسته ایم

توپمان خانه همسایه افتاده

دیوار بلند است

و همسایه در را باز نمی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید