در شعبده بازی شب و روز

 

به دشواری تعبیر یک رویا می مانم

به پلی معلق بر بلندای این همه نفس

و راه رفتن یک بندباز در فاصله خواب و بیداری

در شعبده بازی شب و روز

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید