حضور (٣)

 

 

اینجا را مثل کف دستم می شناسم

قول می دهم طوری بدوم

که همان پیچ اول ردم را گم کنند

شناسنامه و سایه ام.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید