داوری درباره وفاداری

 

وفاداری به دیگری، مفهوم پیچیده ای است اما ما عموما آن را در رابطه جنسی محصور می کنیم.

مدت هاست به این نتیجه رسیده ام که داوری ما درباره دیگران بسیار ناقص و عکس العملی و مغشوش و وابسته به منافعمان است بنابراین می توان نتیجه گرفت که داوری هم از آن مقوله هایی است که می توان آن را در ردیف شر لازم قرار داد یعنی گاه چاره های جز داوری نمی ماند.

داوری کردن درباره وفاداری و خیانت و امثال آن هم ناممکن است.

ساده ترین و پیشبینی شده ترین آدم ها هم چند صد اتاق شخصی در درون شان دارند که کسی را به آن جا راه نمی دهند.

آیا کسی که در ذهن و رویاهای خود به دیگری خیانت می کند پاک دست تر از کسی است که در عالم واقع این کار را می کند؟ آیا کشتن یک انسان بی گناه در ذهن همان قدر مذموم نیست که در عالم واقع؟

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
آناهیتا

کلا قضاوت کار ما نیست...شکی درش نیست