رها

 

عجیب است اما گاهی از این که از خدا دور می افتم حس خوبی دارم. مثل طفلی بازیگوش که دست مادرش را رها می کند اما می داند مادرش را همان جا که رها کرده دوباره خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید