ادامه انگشتان آدمی

 

ادامه انگشتان آدمی

می تواند سیم های مرتعش یک ساز باشد

آشیانه ای برای غصه های نگفته. 

ادامه انگشتان آدمی

می تواند حروف الفبا باشد

 گریستن در حروف و  رنگ هایی که به انتظار  ایستاده اند

ادامه انگشتان آدمی می تواند

دستگیره یک در باشد

وقتی خیال می کنی در به صدا درآمده

و دسته گلی از رز...

ادامه انگشتان آدمی

امضای دفتر پستچی است

یا لمس استامپ سرمه ای.

ادامه انگشتان آدمی

تور ماهی گیری

بذر های گندم

جاده های پیچ درپیچ

و شانه هایی که می لرزند.

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
.....

دنبال خدا می گردی؟؟؟؟؟؟؟ پیدا کردی سلامش رو برسون..

.

شعرت معرکه هست....

حسین فرامرزی

ادامه انگشتان آدمی میتواند هیچ باشد