استفراغ

 

مثل همه چیزهایی که یک روز خوب و دوست داشتنی بودند این حرامزاده های لعنتی کلمه عزیزم را هم مثل همه چیزهای دیگری که دور و برشان دیده اند آن قدر به گند کشیده اند و صرف ماله کشی کثافت کاری های ریز و درشتشان کرده اند که جدی جدی آدم بالا می آورد وقتی به کسی می گوید یا از کسی می شنود عزیزم !

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید