حسرت پروانه ها به شامه یعقوب

این شامه اعجاب انگیزی که دیشب از یعقوب دیدیم انصافاً پروانه ها هم ندارند.   فرج ا... خان که بسیار شسته رفته  آبروی یوسف و یعقوب را می برد و  ابا ندارد یعقوب نبی را در حد یک معلم مهد کودک تقلیل دهد همچنان که یوسف را در قواره های جوانکی احساساتی که اشکش دم مشکش است حداقل نکرد از  این بوی پیراهن یوسف  کمی خلاقانه تر استفاده کند. هنوز برادر یوسف در دروازه منفیس پیراهن را نتکانده یعقوب در کنعان پره های بینی اش را تکان می دهد.

دریغ که صوری ترین و سطحی ترین برداشت از این قصه زیبا به خورد خلق ا... داده می شود.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید