کفترچاهی

 

 ته چشمانم چاهی است

 که نور با سطل هایش

هر روز دست خالی برمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید