کاش

 

کاش اختراع آدمی است

دری از درهای جهنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
فرزانه

خوشحالم آقای فرامرزی که می نویسید وشعر مرا خواندید.از آن سالها تا الان....خیلی گذشته وچه خوب که آدم دوستان قدیم را ژیدا کند.در تمام این مدت من یکی از شعرهایی که از شما خوانده بودم به خاطر داشتم ودارم وحتی گاهی زمزمه می کنم

نازنین

نه چرا دری از در های جهنم؟چیزیه که می تونه باعث تلاش برای اتفاقای خوب بشه.بستگی به ما داره نه؟