پیچک مرغ های دریایی دور انگشتانم

 

بیچاره چشم ها

که ترجمان تمنا و توفان و تقدیرند

و کرانه کوچک طلوع و غروب آدمی.

امروز چقدر ترانه اندوهگین بر دیواره های قلبم حس می کنم

درست مثل هجوم انبوهی از مرغ های دریایی به اتاقی دربسته

و زخم ناسور کلماتی که به انگشتانم ختم می شود.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید