عاشقی محال

   

 

 

                                                                                                    محال

 

کاش جای خون

شیره درخت انار در من جریان داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید