سد

 

دارم روز به روز شبیه سدی می شم که پشتش اون قدر گل و لای جمع شده که دیگه گنجایش یه  لیوان آب رو هم نداره. به خاطر همینه که زود به هم می ریزم . نشانه اش اینه که وقتی آسانسور یه کم تعلل می کنه با مشت می کوبم به دیواره اتاقک و اون قدر شستی رو محکم فشار می دم که درد منتشر بشه توی انگشتم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
www.rolan.blogfa.com

من منتظرت شدم ولي در نزدي بر زخم دلم گل معطر نزدي گفتي كه اگر شود مي آيم اما مرد اين دل و آخرش به او سر نزدي سلام وب زيباي داري خيلي خوب اگه تونستي به ما هم يه سر بزني خوشحال ميشم[گل]

www.rolan.blogfa.com

من منتظرت شدم ولي در نزدي بر زخم دلم گل معطر نزدي گفتي كه اگر شود مي آيم اما مرد اين دل و آخرش به او سر نزدي سلام وب زيباي داري خيلي خوب اگه تونستي به ما هم يه سر بزني خوشحال ميشم[گل]