وقتی خون پشه ها ریخته می شود

 

 

تلویزیون ایران فاجعه سقوط قارقارک روسی در قزوین را طوری منعکس کرد که انگار آن بالا  ١۶٨ پشه پودر شده اند.  وقتی ١۶٨ پشه کشته شوند نه  کک کسی می گزد نه کسی لباس عزا می پوشد  نه مسئولی عذاب وجدان می گیرد  نه تشییع جنازه نمادین برگزار می شود نه برنامه ای جابجا می شود نه کسی توبیخ و تنبیه می شود نه دوربینی پیدا می شود که اشک ها و ضجه های عزاداران و داغداران را نشان دهد نه  مقامی استعفا می دهد.

بی خود نگران نشوید و پنجه به روی صورتتان نکشید. من حتم دارم همه آن هایی که در حادثه سقوط هواپیمای توپولوف در قزوین کشته شدند همه شان پشه بوده اند  وقتی خون پشه ای ریخته می شود به این نگاه نمی کنند که این پشه در عمرش کسی را گزیده بود با نه نهایت کاری که می کنند این است که دستشان را خوب با  آب و صابون می شورند، سرشان را روی بالش نرم می گذارند و  آرام می خزند زیر پتو.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید