کوچ

 

منطق تعقل مستقل بشری منطق محدودیت است. منطق خزیدن و پناه بردن زیر سقف منظومه ای فلسفی و عقلی است که از یورش شک و تردید و از هجوم هرگونه تغیر و تحول و از دستبرد زوال و آشفتگی و به هم ریختگی در امان و محفوظ باشد. عقل مستقل بشری در طول تاریخ خود کوشیده است تا با تکیه بر قوای صرف انسانی دژی مستحکم و نفوذناپذیر بنا کند و درون آن پناه گیرد و مسکن گزیند. غافل از آن که بیرون از او جهان در حال زیر و زبر شدن است و یک لحظه آرام و قرار ندارد.

"حکمت و هنر در عرفان ابن عربی" نصرالله حکمت

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
صبا

سلام اسم وبتون من و به طرف وبلاگتون کشوند اما واقعا پر محتواست[خداحافظ]