مانکن

 

به یه گوسفند گفتن این همه چریدی پس کو دنبه ات؟ گفت علفش رژیمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید