حادثه امروز

پيرمردی که می خواست باران باشد و متاسفانه گند زد

«جوانی که بر اثر سقوط يک پيرمرد از بالای برج گلديس در صادقيه تهران، به شدت مجروح شده بود، در بيمارستان جان باخت.

در اين حادثه که صبح روز سه شنبه گذشته اتفاق افتاد، پيرمردی ۶۴ ساله به قصد خودکشی به پشت بام يک برج تجاری در صادقيه رفت و خودش را از آن بالا به پايين پرت کرد، اما درست زمانی به پايين رسيد که مرد جوانی به نام کيارش در حال عبور از پياده رو بود و پيرمرد روی سر اين جوان افتاد. آنها بلافاصله به بيمارستان منتقل شدند که خوشبختانه پزشکان توانستند جان پيرمرد را نجات دهند اما مرد جوان به علت شدت جراحات وارده جان باخت.»

نتيجه گيری پراگماتيستی: پيش از اقدام به خودکشی، هماهنگی های لازم با اداره اماکن مبنی بر عدم سد معبر در محل فرود صورت گيرد.

نتيجه گيری محافظه کارانه: زمان خروج از خانه، يک چتر بتن آرمه ای استاندارد ايزو ۹۰۰۲ همراه داشته باشيد.بديهی است در اماکن مسقف مطمئن، نيازی به استفاده از اين چتر نخواهد بود.

نتيجه گيری کنفسيوسی: آدم ها وقتی بخواهند از باران تقليد کنند، معمولا گند می زنند.

نتيجه گيری بهداشتی: مراقب تگرگ و پيرمردهای احتمالی باشيد.

 

گزارش واقعه

بعبارت بهتر کمی افراط کرده اند

نام: خر

نام خانوادگی: باربر

اشتهار به: الاغ

تاريخ تولد: ۱۳۷۰

تاريخ فوت: ۱۳۸۴

شرح فوت: عبور با بار از عرض رودخانه پر آب، پيچ خودگی پا وسط رود، يک طرفه بودن خورجين، از دست دادن تعادل، يله شدن در آب و خفگی به خاطر پر شده ريه ها.

نظريه پزشک قانونی: بدينوسيله خريت الاغ تاييد می گردد، فوت کاملا طبيعی بوده.

گزارش شاهدان عينی: شاهد عينی يک گزارش داده است که مرحوم باربر با وجود پرشدگی ريه ها و ضعف مشهود علايم حيات، عرعرهای خفيفی می کرده اند. با اين حال، شاهد عينی دو تصريح کرده اند که متوفی، همان ابتدای حادثه جان داده اند و علی هذا  موضوع عرعر کاملا منتفی است. عليرغم اظهارات شاهد عينی دو، شاهد عينی سه در رد اظهارات مشاراليه اذعان می کند که گوش های شاهد عينی دو از بدو تولد از وجود هر گونه حلزون محروم بوده.

مراتب به پيوست ۴ برگ کروکی محل حادثه به انضمام ۶ قطعه عکس ۳X۴ ( پرسنلی تمام رخ ) متعلق به متوفی به حضور ايفاد می گردد.

ضمنا از متوفی، ۷ الاغ مذکر و ۱۵ الاغ مونث بر جای مانده. علی هذا با عنايت به تعدد کمی بازماندگان به نظر می رسد تنظيم خانواده مرحوم باربر تا حدودی با مشکل مواجه بوده و به عبارت بهتر کمی افراط کرده اند.

/ 3 نظر / 6 بازدید
سميه

سلام مطلبتون راخونديم گرايشتون به طنز خوب بود البته ميدونم كه بار اولتون نبود اميدوارم موفق باشيد

axemah

.. اينم همون نظر پست بعدی .. پايدار باشيد

غریبه

تعداد بازماندگان میگه : ۱۵+۷=۲۲ (از اونجهت ؛ گیر ندی ! ) این تعداد در این زمانه و زمان محدود زندگیشان می رسونه که متوفی الحق که خر بوده ؛ دیگه لازم به تا ئید پزشک قانونی نیست ! " امضا محفوظ "