مثل یک پوست چرک ثانوی

 

زمان را مثل یک پیراهن تنگ بر تنمان کرده اند

حتا شب های بلند هم اندازه مان نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید