خمیده به جاذبه

 

راست ایستادن سخت و جانکاه است. به خاطر این است که خیلی از آدم ها تن می دهند به نیروی گرانشی، غش می کنند روی یکی دیگر و اسمش را می گذارند عشق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
بهار

تنها زمانی خوب خواهیم نگریست که نگاهمان جستجوگرحقیقت نباشد.

فرزانه

میشه با این جمله ساده درباره عشق قضاوت کنیم