دلشوره شیرین

 

تمام ماهی گیران دنیا

در قلب من تور انداخته اند.

می دانم

جز مشتی ماسه صید نخواهد شد.

اما

دلشوره ای شیرین  بر سینه ام می کوبد.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید