سفیر

 

 

 

  

 

سیبی از سبد می افتد.  یکی خم می شود و آن سیب را به صاحب سبد می دهد اما سیب بی دلیل از سبد نیفتاده و بی دلیل به سبد باز نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید