شبیه به درختا

 

یه پاک کن ورداشت و زانوهاشو پاک کرد.

می خواست شبیه درختا باشه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید