من هایی که در من پراکنده اند

 

مثل سگ و گربه

می پرند به هم

من های من

من هایی که جمع می شوند در شناسنامه

من هایی که در من پراکنده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید