جرس

 

روی ریل ها خوابمان برده است

سوت قطار را فقط مردگان می شنوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید