وقتی قلب تقویم تند می زند

پاییز می شود

 

 

وقتی قلب قناری تند می زند

آواز می شود

وقتی قلب تقویم تند می زند

پاییز می شود

وقتی قلب آفتاب تند می زند

برف آب می شود

وقتی قلب بهار تند می زند

شاخه بار می شود

وقتی قلب باد تند می زند

غنچه باز می شود

وقتی این همه مقدمه...

که بگویی چرا قلبت گرفته؟

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید